ห้องเรียน & กิจกรรม
พบห้องเรียนและ กิจกรรม
สนุกสนานของอนุบาลบ้านสานฝัน
 


อนุบาลบ้านสานฝัน

      ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
อนุบาลบ้านสานฝัน โรงเรียนที่เต็มไป
ด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมมากมาย
บรรยากาศภายในโรงเรียนรมรื่นสบาย
ตา เหมาะสำหรับเด็ก ๆ เปิดสอนนักเรียน
ระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝันของเรา
                                                                                                               ความเป็นมา สถานที่ และสภาพแวดล้อม

     คุณครูได้มีโอกาสสอนเด็กวัย 2-6 ขวบ มาเป็นเวลา 20 ปี ได้พัฒนาการสอนด้วยระบบต่าง ๆ จนพบแนวทางที่ชัดเจน ในการพัฒนาเด็กวัย 2-6 ขวบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จนนักเรียนประสบความสำเร็จในการสอน และการเรียนต่อได้เป็นอย่างดี......อ่านทั้งหมด
 
 นักเรียนบ้านสานฝันสอบได้ที่ 1 Prasarnmit Pretest สาธิตประสานมิตร
 

T-Score อันดับ 1

T-Score อันดับ 3

T-Score อันดับ 4
 
 
 
©Copyright 2006 Baansanfunkruwoon. All right reserved.